Księża biskupi, WYPEŁNIJCIE WOLĘ BOŻĄ!

To koniec, nie mamy więcej czasu…

Przeczytajcie list otwarty ks. Stanisława Małkowskiego. [tutaj]

List ks. Małkowskiego został napisany rok temu – w dniach 5-7 października 2015 r.

List Episkopatu został podpisany 5 października 2016 r.

Rok.

Ksiądz Małkowski napisał:

‘Chociaż życie wieczne jest darowane przez Boga wszystkim ludziom, to jednak nie wszyscy tego chcą. Osobiste i społeczne siły ludzi dobrej woli są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla ocalenia Ojczyzny. Los Polski wobec przyspieszenia biegu wydarzeń może rozstrzygnąć się w ciągu roku.

Czas nagli. ”

 

Nie ma przypadków, tylko znaki…

Ksiądz Małkowski ma rację. Właśnie czas się dopełnia.

Na Boga księża biskupi – zlitujcie się nad nami! Wypełnijcie WOLĘ BOŻĄ względem naszej Ojczyzny. Przyjmijcie Jezusa na Króla Polski!!!

Posted in Intronizacja | Comments Off on Księża biskupi, WYPEŁNIJCIE WOLĘ BOŻĄ!

Wielka pokuta Episkopatu Polski.

Wczoraj Wielka Pokuta narodu polskiego.

Wczoraj wielkie błaganie Boga o miłosierdzie zorganizowane przez zwykłych wiernych, którzy chcieli i chcą przebłagać Boga za nasze grzechy; którym przyświeca troska o zbawienie dusz Polaków, ale też dobro Polski i jej mieszkańców.

Dziś dowiedzieliśmy się, że Jezus Król nie zostanie uznany za Króla Polski.  Ten akt NIEINTRONIZACJI zostanie odczytany w Łagiewnikach.  Poinformowali nas o tym nasi pasterze i arcypasterze w liście odczytanym w parafiach. List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, czyli o nie uznaniu Jezusa za Króla Polski.  Jak to powiedzieć, że nie chcemy Jezusa za Króla….? Przeczytajcie ten list raz jeszcze.

(A teraz list kapłana do biskupów, ks. Stanisława Małkowskiego, który ma odwagę powiedzieć to, co nasi Pasterze wiedzą, ale w co nie wierzą.)

Jezus, Maria!  Biskupi! Opamiętajcie się!

Czy jesteście gotowi brać na siebie odpowiedzialność za zło, które będzie rodziło się w Polsce po 19 listopada? Zło, które nawiedzi Polskę i Polaków po kolejnym akcie  waszej niewiary? Czy znowu musimy czekać latami i coraz bardziej pogrążać się we własnej nienawiści, własnych grzechach, rozdarciach wewnątrz narodowych i wewnątrz rodzinnych; widząc upadek ojczyzny i zagładę połowy narodu?

Jezus, Maria!  Biskupi! Opamiętajcie się!

Zaiste ostatni wers dzisiejszej Ewangelii tyczy się również WAS.

“Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” [Łk 18,8]

 

Posted in Intronizacja, Z przemyśleń | Comments Off on Wielka pokuta Episkopatu Polski.

Łk 1,32-33

” 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca.”

Pan Jezus otrzymał tron nad domem Jakuba.  Jest Królem.

Zaoferujmy Jezusowi Polskę jako Jego królestwo. Nawet jeżeli dzisiejsza Polska nie jest królestwem formalnie, a republiką (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej).

Jezus jest Bogiem. Nie ma lepszego władcy niż Bóg.

Któż jak Bóg!!!

+++

A przy pierwszej sobocie, polecam do kontemplacji cały akapit o Zwiastowaniu: Łk 1, 26-38.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Łk 1,32-33